Fia på BPH

Publicerat i: Hundar BPH, Beteende- och Personlighets Beskrivning Hund, Bichon Havanais, havanese, havanais, mentaltest,
Nu har Fia (Jatakabi's Empress Of Beauty) genomfört Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund med förkortning BPH i Nykvarn. Det har jag länge planerat att göra, och även anmält henne tidigare men den gången började hon löpa och jag kände att det inte var någon idé då. 
Vad är då BPH? Är man nyfiken på att veta mer om sin hunds personlighet, hur den reagerar i olika situationer och hur den avreagerar och hur snabbt den avreagerar, då är det här ett bra sätt att ta reda på det! 
En BPH-beskrivning tar 30-45 minuter att genomföra. Den innehåller sju olika moment av varierande grad för att ta reda på hundens reaktioner. Hunden får gå på halkigt och rörligt underlag, möta en sakta skridande person med stor kappa, solglasögon och slokhatt, en plötsligt uppdragen halvfigur med stirrande ögon, skrammeltunna, man tittar på om hunden har stort matintresse och slutligen skjuter man skott för att se hur hunden reagerar. Man får ett protokoll och även en muntlig redovisning av hundens reaktioner och man får därmed en subjektiv sammanfattning av dess personlighet. Efter några dagar kommer resultatet upp i SKK:s avelsdata där resultatet även åskådliggörs i form av ett sk spindeldiagram. Där finns rasens medelvärde och hundens egna resultat i form av två linjer, och det är kul att jämföra sin egen hund med rasens medelvärde. Reagerade den mer eller mindre än genomsnittet?
Jag önskar att så många havanaiser som möjligt ska bli BPH-beskrivna. Varför? Jo, för att vår ras är ju en sällskapshund, avlad för just detta ändamål, och den som skaffar sig en havanais förutsätter givetvis att den är som rasstandarden beskriver. Inte att den är nervös, skäller i tid och otid, vågar inte gå på vissa underlag, kanske är aggressiv eller till och med bitsk. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just vår ras egenskaper och särdrag i verkligheten men också för vår hundpopulations mentalitet i stort. Man kan använda BPH som en del av de avelsverktyg vi har, för att få fingervisning om hunden ifråga. En uppfödare kan alltså med större säkerhet välja avelsdjur som nedärver den mentalitet som man önskar hos avkomman. Därför är det så värdefullt.
Varför ville jag då gå med Fia? Just för de ovanstående sakernas skull men även för att föregå med gott exempel. Jag är ju ledamot i SDHK:s styrelse där vi tagit beslutet att under 2016 sponsra med ett bidrag på 200 kronor till varje BPH-beskriven hund som ägs av en medlem i någon av SDHK:s rasklubbar. Jag är intresserad av hundars mentalitet, och har varit det sedan mitt hundintresse började för ett halvt sekel sedan. Är även utbildad mentaltestfigurant och mentaltestledare för brukshundar och har varit på åtskilliga, ja säkert hundra, mentaltester och korningar av olika brukshundraser. I den världen är det självklart för de flesta att mentaltesta sin hund. Varför inte även sällskapshundar då? Precis, varför inte? Det är väl oerhört intressant och VIKTIGT att sällskapshundar har en mentalitet som är passande för just sällskapshundar, det är ju därför man väljer en sådan ras.
Blev du lite nyfiken på BPH? Jag hoppas det! Det finns bra information på Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se där du kan läsa mer om de olika momenten, en informativ film om BPH, och där hittar du även alla BPH-arrangörer och deras kontaktuppgifter så att du kan anmäla din hund också!